Sama zgrada škole postoji već 75. godina. To je četverogodišnja područna škola Osnovne škole Eugena Kvaternika Velika Gorica. Prvo je imala samo dvije učionice na katu, a u prizemlju su bili učiteljski stanovi. Nastava se odvijala u dva turnusa dugi niz godina.
Učiteljski stanovi su preuređeni i škola danas ima 4 učionice i nastava se odvija u jednoj smjeni, prijepodne. Uz obavezne nastavne predmete učenici imaju mogućnost uključivanja i u izbornu nastavu od po dva sata tjedno. To je Vjeronauk i Informatika od 1. razreda te Njemački jezik od 4. razreda.

Ove školske godine nastavu pohađa 40 učenika:
  • 1. razred (11 učenika), učitelj Zdenko Tonković,
  • 2. razred (11 učenika), učiteljica Valentina Božurić,
  • 3. razred (6 učenika), učiteljica Andreja Mišić,
  • 4. razred (12 učenika), učiteljica Gordana Lektorić.

Djeca i mladež se rado zadržava u krugu škole jer je u produžetku stražnjeg dijela dvorišta asfaltirano igralište s golovima za veliki i mali nogomet te i košarku, a iscrtane su i linije za igru graničara koju školska djeca rado igraju.