Mjesni odbor

Ivan Kos

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Lukavec
Mjesni odbor

Ivica Marčec

Zamjenik predsjednika Vijeća mjesnog odbora Lukavec
Mjesni odbor

Krešimir Štavlić

Tajnik Vijeća mjesnog odbora Lukavec
Mjesni odbor

Ivan Kupina

Blagajnik Vijeća mjesnog odbora u Lukavcu
Mjesni odbor

Mladen Borković

Vijećnik
Mjesni odbor

Matija Sedmak

Vijećnik
Mjesni odbor

Zlatko Sedmak

Vijećnik
Mjesni odbor

Marinko Cerovski

Vijećnik

Predsjednik MO

Ivan Kos
099 510 4618
mo.lukavec@gorica.hr
Tratinska 41 (Društveni dom), Lukavec

Tajnik MO

Krešimir Štavlić
091 481 2804
kresimirstavlic@gmail.com
Za informacije o korištenju Društvenog doma molimo javiti se g. Štavliću ili putem navedenih mail adresa

Kvar javne rasvjete možete prijaviti na broj telefona 01 6566 829 te na mail adresu javna.rasvjeta@vgkomunalac.hr Prilikom prijave kvara javne rasvjete navesti mjesto, kućni broj kod kojeg je kvar i kontakt broj.


Grad Velika Gorica – poglavarstvo Trg kralja Tomislava 34 10410 Velika Gorica Tel: 01 6269 900 (centrala) Radno vrijeme za stranke: 08 do 15 sati